Subskrybuj to źródło RSS

Nowa usługa RepoCloud

Kamsoft uruchomił do końca wrześnie pilotaż nowej usługi RepoCloud dedykowanej dla programu aptecznego AOW, która pozwala na przechowywanie e-recept oraz dokumentów DRR w chmurze.

Czytaj dalej...

ZSMOPL - wymagalność serii i daty ważności od 12 sierpnia

CSIOZ z dniem 12 sierpnia planuje wprowadzenie zmian w systemie ZSMOPL, które będzie polegało na wymagalności podawania numeru serii i daty ważności serii produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dla wszystkich rodzajów transakcji obrotu. Do tej daty musimy uzupełnić te brakujące informacje na kartach zakupu. OD 12 SIERPNIA NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIENIA TYCH DANYCH I POPRAWNEGO WYSŁANIA ICH DO ZSMOPL.

Czytaj dalej...

Awaria systemy OSOZ

W dniu dzisiejszym wszystkim aptekom podpiętym do systemu OSOZ podczas sprzedaży leków
refundowanych pojawia się błędne ostrzeżenie podobne do tego jak na załączonym obrazku:

Czytaj dalej...

Błąd w programie APW13 Zakupy

Kamsoft opublikował już poprawkę, w związku z błędem w programie APW13 Zakupy w wersji programu z wczoraj tj. 2017.3.1.9 objawiającym się widocznymi pozycjami zerowymi podczas przyjmowania towarów, które nie powiązały się automatycznie podczas wczytywania faktury.

Czytaj dalej...

Errata do zmian na wykazach leków refundowanych 2017.05.01

Dziś w godzinach popołudniowych Ministerstwo Zdrowia opublikowało erratę do zmian z ostatniego obwieszczenia. Zmiana dotyczy tylko poniższych leków (D. Urz. M. Z. z dnia 28.04.2017, poz. 52 http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2017/52/):

BLOZ 7 / EAN Nazwa leku/art. Nazwa chemiczna Postać Dawka Op.handl. Podm.odpow.
3181243 5909991274092 Buprenorfina Teva Buprenorphinum syst.transderm.,plast. 0,035 mg/h 5 sasz. TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
3181263 5909991274191 Buprenorfina Teva Buprenorphinum syst.transderm.,plast. 0,0525 mg/h 5 sasz. TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
3181283 5909991274290 Buprenorfina Teva Buprenorphinum syst.transderm.,plast. 0,07 mg/h 5 sasz. TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

   

Czytaj dalej...

Udostępnienie bazy BLOZ ze zmianami na 2017.05.01

Firma Kamsoft udostępniła bazę BLOZ zawierającą zmiany opublikowane w obwieszczeniu lekowym wchodzące w życie 2017.05.01. Utworzony bufor zmian powinniśmy zatwierdzić 2017.04.29 (lub 2017.04.30 jeśli apteka pracuje w niedzielę) po zakończonej pracy.

Czytaj dalej...

BLOZ 10 Psychoaktywne

W związku z projektem Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, które ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017, firma Kamsoft wprowadziła mechanizm kontrolujący w sposób automatyczny sprzedaż leków z pseudoefedryną, kodeiną oraz dekstrometorfanem.

Czytaj dalej...

Leki dla Seniorów

Na stronach MZ pojawiły się wczoraj dwa dokumenty dotyczące wejścia w życie projektu 75+ Leki dla Seniorów, które dołączamy do powyższej wiadomości.

Czytaj dalej...

Zmiana dotycząca wydawania odpowiedników od 12 czerwca 2016

W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych farmaceuta może na żądanie świadczeniobiorcy wydać nie tylko tańsze odpowiedniki leków z recepty, ale również takie, których cena jest równa lub wyższa od przepisanych przez lekarza.

Czytaj dalej...

Problem z wysłaniem refundacji rozwiązany

Mamy potwierdzoną informację, że problem leżący po stronie Śląskiego Oddziału NFZ został rozwiązany. Portal Świadczeniodawcy pracuje już poprawnie i przyjmuje przesłane pliki z refundacjami w nowym formacie.

Czytaj dalej...

Problem z wysłaniem refundacji przez Portal Świadczeniodawcy

Mamy sygnały o problemie podczas wysyłania refundacji do systemu NFZ Portalu Świadczeniodawcy pomimo posiadania najnowszej wersji programu APW21 Zestawienia. Po wysłaniu pliku z refundacją pojawia się następujący błąd:

Symbol podmiotu nadawczego niezgodny z odpowiednim identyfikatorem wysyłającego świadczeniodawcy

Czytaj dalej...

Modyfikacje raportu refundacyjnego

W związku z modyfikacją raportu refundacyjnego związanego z rozporządzeniem dotyczącym wystawiania recept przez pielęgniarki i położne zostały wprowadzone odpowiednie zmiany w programie APW 21 Zestawienia. NALEŻY PRZED WYSŁANIEM REFUNDACJI ZA OKRES I POŁOWY STYCZNIA DOKONAĆ AKTUALIZACJI PROGRAMU.

Czytaj dalej...

Wyroby medyczne zagrożone brakiem dostępności

Uprzejmie informujemy, ukazało się "Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. W związku z tym dnia 7 stycznia 2016 r. ukazała się baza BLOZ, która zawiera te informacje.

Czytaj dalej...

Bloz symulacyjny dla projektu zmian na wykazach leków refundowanych 2016.01.01

Firma Kamsoft udostępniła BLOZ symulacyjny, który zawiera zmiany na wykazach wg: Projektu obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zapisany w obwieszczeniu planowany termin wejścia w życie to 2016.01.01.

Tym razem zmiany są bardzo duże, dlatego zachęcam Państwa do jak najszybszego pobrania symulacji oraz jej przeanalizowania. Straty aptek są dość znaczne!

Czytaj dalej...

Szkolenie Kamsoft KS-ZSA 2015-12-18

Informujemy o szkoleniu organizowanym przez firmę Kamsoft poświęconym nowością w systemie zarządzania siecią aptek KS-ZSA. Szkolenie odbędzie się w dniu 18 grudnia 2015 r. i będzie przeprowadzane tylko przy użyciu narzędzi zdalnych.

Czytaj dalej...

Szkolenie Kamsoft KS-OmniPharm 2015-12-17

Informujemy o szkoleniu organizowanym przez firmę Kamsoft poświęconym systemowi do zarządzania siecią aptek KS-OmniPharm. Szkolenie odbędzie się w dniu 17 grudnia 2015 r. i będzie przeprowadzane tylko przy użyciu narzędzi zdalnych.

Czytaj dalej...

Szkolenie z ZSA oraz KS-OmniPharm

Informujemy o szkoleniu organizowanym przez firmę Kamsoft poświęconym wdrożeniu Centralnej Kartoteki Towarowej w systemach ZSA oraz KS-OmniPharm. Szkolenie odbędzie się w dniu 16 października 2015 r. i będzie przeprowadzane przy pomocy narzędzi zdalnych.

Czytaj dalej...

Konferencja Nowe rozwiązania biznesowe dla rynku farmaceutycznego

Przekazujemy zaproszenie firmy Kamsoft na konferencję „Nowe rozwiązania biznesowe dla rynku farmaceutycznego - zarządzanie siecią aptek w zmiennym otoczeniu biznesowym”. Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniu 25.06.2015 i jest kierowana do osób zarządzających sieciami aptek:

  • właścicieli sieci aptek,
  • managerów sieci aptek,
  • koordynatorów regionalnych w sieciach aptek,
  • koordynatorów ds. zakupów w sieciach aptek,
  • managerów operacyjnych w sieciach aptek
  • pracowników działu analiz w sieciach aptek,
  • ekspertów rynku farmaceutycznego.

 Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej szczegółów można znaleźć w załączonym zaproszeniu.

 

Czytaj dalej...

Promocje groszowe w ramach Targów On-line

W ramach nowego mechanizmu Targów on-line kilku producentów przygotowało promocje groszowe. Wszystkie apteki mogą zamawiać wybrane towary do wyczerpania zapasów. Dodatkowo informujemy, że apteki, które dokonały choć jednego zamówienia w ramach Targów on-line, mogą zakupić moduł Optymalizatora z 50% zniżką.

Czytaj dalej...

I Ogólnopolskie Farmaceutyczne Targi On-line w systemie aptecznym KS-AOW

W dniu dzisiejszym wystartowały I Ogólnopolskie Farmaceutyczne Targi On-line w systemie aptecznym KS-AOW. Wszyscy, którzy korzystają z promocji dostępnych w ramach targów, z pewnością wiedzą jak trudno jest takie promocje przeglądnąć i wybrać z nich najlepsze, odpowiednie dla apteki. Z biegiem czasu zobaczymy czy nowa funkcjonalność będzie w tym pomocna. Mechanizm powinien być już dostępny w najnowszej wersji systemu w module APW 12 Zamówienia. Informacje o nowej usłudze dostępne są dla Państwa na dedykowanej stronie:

www.targi.ks-navicon.pl/informacje_dla_aptek

Czytaj dalej...