Współpraca

Usługi świadczone przez naszą firmę mogą być wykonywane w ramach stałej umowy bądź też na życzenie. Zakres realizowanych usług w ramach różnych umów związany z oprogramowaniem wytworzonym przez firmę Kamsoft S.A.:

Umowa zdalnej obsługi
 • archiwizacja (obcinanie) i pielęgnacja baz danych
 • modyfikacja oprogramowania na nowe wersje
 • konsultacje i szkolenia personelu Użytkownika
 • porady udzielane telefonicznie (całodobowo)
 • skanowanie komputerów przeciwko wirusom
 • pomoc w aktualizacji BLOZ przed każdą przeceną
 • informowanie o istotnych zmianach przepisów
 • przeglądy drukarek fiskalnych zgodnie z przepisami
 • gwarancja czasu reakcji w przypadku awarii - zdalne naprawianie uszkodzeń w oprogramowaniu
Wybierz
Umowa pełnej obsługi
 • archiwizacja (obcinanie) i pielęgnacja baz danych
 • modyfikacja oprogramowania na nowe wersje
 • konsultacje i szkolenia personelu Użytkownika
 • porady udzielane telefonicznie (całodobowo)
 • skanowanie komputerów przeciwko wirusom
 • pomoc w aktualizacji BLOZ przed każdą przeceną
 • informowanie o istotnych zmianach przepisów
 • przeglądy drukarek fiskalnych zgodnie z przepisami
 • gwarancja czasu reakcji w przypadku awarii
 • czyszczenie oraz konserwacja drukarek i sprzętu
 • utrzymanie sprawności infrastruktury informatycznej
 • usuwanie awarii sprzętu komputerowego i fiskalnego
 • zapewnienie na czas naprawy sprzętu zastępczego
 • uzgadnianie terminów wyjazdów serwisowych
Wybierz

W przypadku umowy zdalnej wszystkie czynności serwisowe wykonywane są z użyciem narzędzi do pracy zdalnej. W przypadku gdy niezbędna jest wizyta serwisanta na miejscu u Użytkownika, koszt takiej usługi wraz z dojazdem rozliczany jest osobno zgodnie z cennikiem.

Użytkownicy, którzy chcą skorzystać z naszych usług ale nie mają podpisanej stałej umowy, muszą liczyć się z brakiem gwarancji naszej szybkiej reakcji w przypadku nagłych awarii. Wszystkie usługi rozliczane są wtedy zgodnie z obowiązującym cennikiem.